Projectcoördinatie

Als u een boek of blad wilt maken, kunt u mij inhuren als coördinator. Ik neem zitting in de redactie en denk mee over de inhoud, overleg met auteurs, fotografen, vormgevers en drukker, schrijf zelf artikelen/hoofdstukken, bewaak de planning en het budget en doe de eindredactie van uw publicatie.

Recente werkzaamheden:

  • Etalageproject Nederlands Instituut voor Psychologen: Het NIP wil met korte films over actuele onderwerpen uit de ggz het debat tussen ggz-professionals bevorderen. Sinds begin van dit jaar ben ik productieleider van dit project. In samenspraak met een redactie bereid ik de films inhoudelijk voor. De eerste film waarbij ik betrokken was gaat over ambulantisering van de ggz. De volgende heeft e-health als onderwerp. Zie www.psynip.nl
  • Jubileumboek Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind: De NSDSK vierde in 2018 haar 65-jarig jubileum. Voor het boek dat ik ter ere daarvan maakte, dook ik in de geschiedenis van de organisatie, interviewde ik (oud-)medewerkers, cliënten en externe partners en woonde ik behandelgroepen, spreekuren en gehoorscreenings bij. NSDSK 65 jaar werd afgelopen herfst in het KIT in Amsterdam uitgereikt aan de vierhonderd bezoekers van het NSDSK-jubileumcongres.
  • Essaybundel Else Barth: Met filosoof Wouter Slob, en in samenwerking met de Stichting voor Empirische Logica & Analytische Filosofie en Amsterdam University Press, stelde ik een bundel samen met werk van de Noors-Nederlandse filosofe Else Barth (1928-2015) en voorzag die van een inleiding, een index en een verantwoording. Het eerste exemplaar van Empirische Logica – Essays over logica, wetenschap en politieke cultuur werd voorjaar 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen uitgereikt aan Wenche Barth, de zus van Else Barth.