Opdrachtgevers

Academisch Ziekenhuis Groningen/Arbeiderspers/Arq -Nationaal Psychotrauma Centrum/AugeoMagazine/Boom Uitgevers /DUF/Faculteit der Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen/ Faculteit der Wis- en Natuurkunde, Vrije Universiteit Amsterdam/FNV/ Gemeente Amersfoort/Gemeente Amsterdam/Gemeente Leeuwarden/ Historische Uitgeverij/Hoge Fronten Theatermakers/HVO Querido Amsterdam/Ideëel Plus/International Film Festival Rotterdam/ING/Instituut voor Beeld en Geluid/Karnatic Lab Festival/Nationale Nederlanden/Nederlands Instituut voor Psychologie/Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind/New Shoes Today/NWO/Poëzieclub Awater/Provincie Drenthe/Rabobank Nederland/ Shadow Documentaire Festival/Stichting Educatieve Projecten Amsterdam/Stichting Museumontwikkeling/UMC Utrecht/Vakblad Sociaal Werk/ VU-vereniging/Van Gennep/Van Oorschot/e.a.