Opdrachtgevers

Academisch Ziekenhuis Groningen/Arbeiderspers/AugeoMagazine/Boom Uitgevers /DUF/Faculteit der Wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen/ Faculteit der Wis- en Natuurkunde, Vrije Universiteit Amsterdam/FNV/ Gemeente Amersfoort/Gemeente Amsterdam/Gemeente Leeuwarden/ Historische Uitgeverij/Hoge Fronten Theatermakers/HVO Querido Amsterdam/Ideëel Plus/International Film Festival Rotterdam/Karnatic Lab Festival/Nederlands Instituut voor Psychologie/New Shoes Today/Poëzieclub Awater/Provincie Drenthe/Shadow Documentaire Festival/Stichting Educatieve Projecten Amsterdam/Stichting Museumontwikkeling/VU-vereniging/Van Gennep/Van Oorschot/en nog heel veel anderen